Úvodní stránka

 

Vítejte na mém informačním webu.
Jmenuji se Ivana Lisnerová a od vystudování vysoké školy v oboru ekonomika se věnuji této oblasti nepřetržitě již vice jak 25 let. Mám zkušenosti jak s podnikovou ekonomikou, tak s vedením účetnictví, vedením daňové evidence, zpracováním mezd i personalistikou. Ve své dosavadní praxi jsem se zabývala i úvěrováním, tvorbou finančních plánů, kalkulacemi cen a zpracováním daňových přiznání. Po část své praxe jsem působila také v rozpočtové organizaci. V posledních letech jsem získala zkušenosti se zpracováním žádostí o dotace a administrací dotačních projektů. Své teoretické znalosti se snažím stále rozšiřovat a aktualizovat účastí na kurzech, seminářích a samostudiem. Ráda bych své znalosti a nabité zkušenosti  uplatnila ve prospěch vás mých klientů. Jsem přesvědčena, že odborné poradenství, spolehlivě a efektivně vedené účetnictví a optimalizace daní je pro firmy a živnostníky velkou pomocí znamenající zejména úsporu času a peněz. Mnohdy i malá odborná rada může znamenat velkou pomoc. Přesto, že kancelář své firmy mám umístěnu v místě svého bydliště, tedy v Městysi Bohdalov v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina, jsem flexibilní a mohou se na mě obracet i zákazníci mimo region Vysočiny. Jsem připravena maximálně vyjít vstříc i těmto klientům. Co nebudu vědět já jsem schopna zjistit u kolegů z “branže”.
Proč využít moje služby:
- šetří váš čas i peníze
- jsem Vám k dispozici dle vašich potřeb
- platíte za skutečně odvedenou práci
- neplatíte za nemoc a dovolenou
- mate záruku znalosti aktuální legislativy
- nemusíte se zabývat sledováním změn

Vítejte na mém informačním webu.

Jmenuji se Ivana Lisnerová a od vystudování vysoké školy v oboru ekonomika se věnuji této oblasti nepřetržitě již vice jak 25 let. Mám zkušenosti jak s podnikovou ekonomikou, tak s vedením účetnictví, vedením daňové evidence, zpracováním mezd i personalistikou. Ve své dosavadní praxi jsem se zabývala i úvěrováním, tvorbou finančních plánů, kalkulacemi cen a zpracováním daňových přiznání. Po část své praxe jsem působila také v rozpočtové organizaci.

V posledních letech jsem získala zkušenosti se zpracováním žádostí o dotace a administrací dotačních projektů. Své teoretické znalosti se snažím stále rozšiřovat a aktualizovat účastí na kurzech, seminářích a samostudiem. Ráda bych své znalosti a nabité zkušenosti  uplatnila ve prospěch vás mých klientů. Jsem přesvědčena, že odborné poradenství, spolehlivě a efektivně vedené účetnictví a optimalizace daní je pro firmy a živnostníky velkou pomocí znamenající zejména úsporu času a peněz. Mnohdy i malá odborná rada může znamenat velkou pomoc. Přesto, že kancelář své firmy mám umístěnu v místě svého bydliště, tedy v Městysi Bohdalov v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina, jsem flexibilní a mohou se na mě obracet i zákazníci mimo region Vysočiny. Jsem připravena maximálně vyjít vstříc i těmto klientům. Co nebudu vědět já jsem schopna zjistit u kolegů z “branže”.

Proč využít moje služby:

 • šetří váš čas i peníze- jsem Vám k dispozici dle vašich potřeb
 • platíte za skutečně odvedenou práci
 • neplatíte za nemoc a dovolenou
 • mate záruku znalosti aktuální legislativy
 • nemusíte se zabývat sledováním změn

Služby

Poskytuji služby v oblasti účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání a jejich předložení finančnímu úřadu. Zpracování mezd a vedení personální agendy, zpracování žádostí o úvěr a žádostí o dotaci včetně následné administrace a služby finančního poradenství. Služby zajišťuji pro každého (pro firmy, živnostníky i nepodnikající fyzické osoby).

 

Daně a účetnictví

 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • vedení pomocných evidencí
 • zpracování daňových přiznání
 • zpracování účetní závěrky (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce)
 • tvorba směrnic (účetnictví, inventarizace, majetek)

 

Mzdy a personalistika

 • výpočet mezd a odvodů
 • vedení osobních spisů zaměstnanců
 • vyhotovení pracovních smluv a dohod
 • vystavení zápočtových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů za závislé činnosti
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců z pojištění
 • archivace mzdových dokumentů

 

Finance

 

 • poradenství v oblasti financování podnikatelských aktivit (úvěry, leasingy)
 • zpracování žádostí o úvěr
 • komunikace s bankou
 • administrativa spojená s čerpáním a splácením úvěru (zasílání výkazů a doplňujících údajů)
 • vytipování vhodného dotačního projektu podle potřeb klienta
 • zpracování žádostí o dotaci
 • administrace realizovaných dotačních projektů
 • archivace dokumentlů
 • finanční paradenství

 

 

Ceník

Daňové evidence

 • Vedení daňové evidence 15,- Kč za doklad  (nebo individuálně paušál)

 

Účetnictví

 • Vedení účetnictví 18,- Kč za doklad (nebo individuálně paušál)

 

Zpracování daňových přiznání

 • Přiznání k dani z příjmu -  FO nepodnikatel 300,- Kč
 • Přiznání k dani z příjmu – FO podnikatel 1 000,- Kč (včetně přehledů)
 • Přiznání k dani z příjmu PO 4 000,- Kč (včetně příloh)
 • Přiznání k DPH včetně KOH 500,- Kč
 • Zúčtování záloh na daň příjmu ze ZČ 250,- Kč
 • Vypracování ostatních daňových přiznání 300,- Kč /kus

 

Mzdy

 • Zpracování mezd za jednoho zaměstnance 200,- Kč/měsíc
 • Vedení kompletní mzdové agendy zaměstnance   100,- Kč/měsíc

 

Ostatní

 • Ostatní služby a poradenství 300,- Kč/hod.
 • Vyplnění statistických výkazů od 200,- Kč (podle náročnosti)

 

Ceny lze individuálně upravovat podle rozsahu a náročnosti poskytovaných služeb.

 

Kontakt

 

Ing. Ivana Lisnerová
Bohdalov 258
592 13 Bohdalov

okr. Žďár nad Sázavou

tel.: 608 072 130

e-mail: lisnerovaivana@email.cz

www.ivlise.cz


Přeskočit na obsah

 • Úvod